Археолошко одјељење

Археолошко одјељење Музеја Херцеговине формирано је у вријеме оснивања Mузеја 1952. године, када је почело прикупљање експоната за музејске збирке. У периоду од неколико наредних година, пописани су и хронолошки опредијељени предмети, урађене инвентарне књиге, картотека музејских предмета и фототека за снимке споменика са терена. Рад на систематизацији и инвентарисању предмета започео је 1957. године, када је за управника музеја постављена Љубинка Којић, историчар умјетности из Београда. Велики број археолошког материјала доспео је у музеј након обављених систематских и заштитних археолошких ископавања појединих локалитета у источном дијелу Херцеговине, која су спровођена у сарадњи са другим установама и археолозима.

Прва археолошка изложба организована је 1970. године, са циљем да се презентују дотадашњи резултати археолошких истраживања. Исте године, музеј добија археолога, запошљава се мр Ђорђе Одавић, и наставља даља истраживања и рекогносцирања у Херцеговини. Откривени су и истражени бројни локалитети, од периода праисторије до касног средњег вијека. Упоредо са ископавањима, резултати археолошких истраживања редовно се публикују и у музејском часопису Трибунији (излази од 1975. године). Збирке музеја су допуњаване предметима са нових ископавања, што је допринијело да се оформи и стална археолошка поставка 1998. године. Активности археолошког одјељења на евидентирању и истраживању непознатих археолошких локалитета и прикупљању археолошког материјала, настављене су и данас. Истраживања се врше самостално, као и у сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС из Бањалуке и Филозофским факултетом из Београда.Кустос збирке је археолог Јелена Пујић, запослена од 2008. године, а од 2013. године, ангажована је и археолог Ивана Грујић.

Сегмент дигиталне збирке из пројекта „Дигитализација музејске грађе Музеја Херцеговине Требиње”, који је реализовао Факултет за производњу и менаџмент у сарадњи са Математичким Институтом САНУ, суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

ФИБУЛА МИНЂУША СА ЈЕДНОМ ЈАГОДОМ СРЕБРНА НАРУКВИЦА I ПАРАПЕТНА ПЛОЧА I ПАРАПЕТНА ПЛОЧА II ПОЗЛАЋЕНА МАМУЗА ЖУПАНА ГРДА СРЕБРНИ ПРСТЕН ПЕЧАТЊАК МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ