Свечана академија „Диптих о милосрђу“ / Тhe ceremonial academy „Diptych on Mercy“