Српски филозофски симпозијум „Појам зла и његове манифестације“ / The Serbian philosophical symposium SoFoS