Изложба ,,Атанасије Поповић – сликар бесмртног имена“ / Тhe exhibition „Atanasije Popovic – a painter with an immortal name“