Медаља (Херцеговачки устанак 1875-1878.) – Историјско одјељење