Јубиларна аустријска медаља 1848-1908. – Историјско одјељење