Изложба „Јован Дучић, свом милом Требињу – Трагом једне визије“ у Краљеву / The exhibition „Jovan Dučić, to his dear Trebinje – The Trace of a Vision“ in Kraljevo