Радионица ,,Свадбени обичаји – слагање руха“ / Workshop „Wedding customs – dressing“