Међународни дан музеја 2023-радионица са Сунце нам је заједничко / A workshop with the Association „The Sun is Common“