Изложба ,,Вез и златовез из фундуса Музеја Херцеговине у Требињу“ / Тhe exhibition „Embroidery and gold embroidery from the holdings of the Museum of Herzegovina in Trebinje“