Изложба ,,70 година Музеја Херцеговине у Требињу – 70 предмета изабраних из збирки музеја“ / Тhe exhibition „70 years of the Museum of Herzegovina in Trebinje – 70 objects selected from the museum’s collections“