Панел дискусија под називом ,,Невидљиве“ / Рanel discussion entitled „The Invisibles“