Радионица ,,Колонизација, шта је то?“ / Museum′s woorkshop