Радионица ,,Сунце нам је заједничко 1″ / Museums woorkshop