Радионица „Културно-историјски споменици на Кујачићевим сликама“