Oтварање изложбе „Томислав Кризман – Босна и Херцеговина“ / Tomislav Krizman – Bosnia and Herzegovina