Царски Берат из 1834. године – Историјско одјељење