Легат „Милом Требињу“

По угледу наших пјесника Јована Дучића и Алексе Шантића од којих смо највише сазнали о љубави, прије свега оној према своме народу” сликари из Београда и шире Србије и Црне Горе поклањају Музеју Херцеговине Требиње 1996. године, 45 својих радова под називом "Милом Требињу - збирка поклоњених умјетничких дјела”, а посредством Народног музеја - Београд, умјетничког братства манастира Крке и друштва пријатеља Народног музеја.

Све су то позната имена српских сликара, а међу њима су: Милош Бајић, Недељко Гвозденовић, Момо Капор, Милан Коњовић, Даца Марковић, Љубица Мркаљ, Зоран Павловић, Љубица - Буба Радовић, Мирољуб - Филимир Филиповић, Мирољуб Стаменковић и многи други.