Легат Бранка Шотре

Легат Бранка Шотре, нашег чувеног графичара и оснивача Академије примењених уметности у Београду, који се састоји од 15 графика рађених у линогравури: упечатљиви и психолошки значајни портрети, градски мотиви и пејсажи из околине Требиња.