Стална поставка „Културно историјски развој требињског краја од X до прве половине XX вијека

Стална историјска поставка „Културно историјски развој требињског краја од X до прве половине XX вијека“ је комплексна изложба која приказује развитак Требиња и Источне Херцеговине од првог помена па све до почетка Другог свјетског рата.

За реализацију ове изложбе кориштена је, у првом реду документарна и тродимензинална грађа из фундуса Музеја Херцеговине Требиње. Изложбени простор за сталну историјску поставку налази се у поткровљу зграде Музеја који је адаптиран и прилагођен за потребе сталне поставке. Постојећи адаптирани простор има изглед већег стана (дуплекса) правоугаоног облика, високих таваница, са доста отвора, ламинатом као подлогом и доста је успјешно прилагођен за сталну поставку.

Изложба је подјељена у пет одјељака по периодима:

- Први представља средњовјековну Травунију (Требињску област) од X до краја XV вијека (пресјек политичког, културног, економског и друштвеног развитка).

- Други период Османски од 1466 до 1878. године подијељен је у два одјељка. Један чини приказ политичког, културног, економског и друштвеног развитка за вријеме турске окупације, док је други представљен бунама и устанцима против Отоманске империје (са акцентом на „Вукаловићев устанак 1852-1862. године“ и „Невесињски устанак 1875-1878. године“).

- Четврти одјељак чини Аустроугарски период од 1878 до 1918. године.

- Изложба се завршава петим одјељком, периодом Краљевине СХС-Краљевина Југослaвија од 1918 до 1941. године..