Стална поставка

Природњачко одјељење


 • Стална поставка

 • Стална изложбена природњачка поставка је тренутно у фази реализације. Претходно је завршена поменута адаптација простора као и израда студије идејног рјешења поставке. Тема је „Природњачко благо слива ријеке Требишњице“. На основу увида у могућности излагања у предвиђеном простору, бројност и квалитету постојећег материјала и на темељу основне идеје о презентацији биодиверзитета Требиња и околине, студијом је предложен следећи концепт поставке:

  1. Уводни дио
  2. Геологија и палеонтологија
  3. Пећине
  4. Шумске животиње
  5. Грабљивице
  6.Птице крашких поља
  7.Птице и сисари мочварних и водених станишта
  8. Водоземци и гмизавци
  9. Биљке
  10. Инсекти
  11. Остали садржаји  Циљ пројекта је да се експонати изложе јавности у виду сталне музејске поставке уз помоћ атрактивних техника: амбијенталне диораме (симулација природног окружења), фото и видео презентације, интернет и штампа, па ће бити одраз природног блага слива Требишњице на једном мјесту. Подручје Источне Херцеговине односно слива Требишњице услед разноликости геолошких и климатских услова одликује низом различитих екосистема. На основу познатих чињеница, дугогодишњих истраживања домаћих и страних зоолога и ботаничара, може се рећи да је подручје Источне Херцеговине и њене шире околине једно од најзначајнијих центара биодиверзитета у овом дијелу свијета. Сматра се да ће природњачка поставка привући велику пажњу јавности.