,,Вез и златовез“ у Народном музеју Ваљево / The exhibition „Embroidery and gold embroidery“ in the National Museum of Valjevo