Изложба и пројекција филма / Exhibition and screening of the film