Промоција споменице ,,Осамдесет година ћутања“ / The promotion of the monument „Eighty Years of Silence“