Изложба „Мирко Кујачић“ у Музеју манастира Житомислић / An exhibition of Mirko Kujačić’s paintings in the Žitomislić Monastery Museum