,,Јован Дучић, свом милом Требињу – трагом једне визије“ у Народном музеју у Чачку / „Jovan Dučić, to his beloved Trebinje – the trail of a vision“ in the National Museum in Čačak