Промоција књиге ,,Госпојица Мица“ ауторке Зорице Кубуровић / Тhe promotion of the book „Miss Mica“ by Zorica Kuburović