Pадионица у знаку јубилеја – 70 година од оснивања Музеја Херцеговине у Требињу / Workshop