Bече посвећено традиционалној вокалној пракси Требиња и околине / An evening dedicated to the traditional vocal practice of Trebinje and its surroundings