Стручно вођење Оливере Скоко / А professional guide through the exhibition by Olivera Skoko