Промоција књиге „Сведок руског пролећа“ Николе Јовића / The promotion of the novel „Witness of the Russian Spring“ by Nikola Jović