Промоција гласника ,,Наша мисао“ / А promotion of the corpus „Our Thought“