Изложба Мире Маодуш „Житије у част Јовану Дучићу“/ Exhibition of Mira Maoduš „Lives in honor of Jovan Dučić“