Књига и изложба ”Приватна збирка као музејски феномен на примјеру збирке Стјепана Мезе”