Скицирај споменик, фонтану, чесму ТИ, од експоната, два или три