Вече посвећено Светој земљи, под називом „Пред капијом царства небеског“