Орден југословенске круне I степена – Одјељење историје умјетности