О нама

Ивана Грујић - директор

 • 2006. дипломирала на Филозофском факултету у Београду, одсјек Археологија, на тему „Касноантичке гробнице на свод на подручју провинције Далмације од 4. до 6. века“, ментор проф. др Ђорђе Јанковић;
 • 2009. мастер на Филозофском факултету у Београду, одсјек Археологија, на тему „Средњовековне некрополе на простору античких сакралних објеката у Србији“, ментор проф. др Михаило Милинковић;
 • 2010. уписане докторске студије на Филозофском факултету у Београду, одсјек Археологија, из области Ранохришћанске археологије, ментор проф. др Михаило Милинковић;
 • 2007.-2008. Археолошки Институт у Београду, Центар за нове технологије Виминацијум;
 • 2013. запослена у Музеју Херцеговине Требиње.

Одељење за Археологију обухвата збирке за праисторију, антику и средњи вијек, које садрже покретни археолошки материјал, епиграфске споменике и нумизматичке налазе са подручја источне Херцеговине.

 

Зоран Мијановић - виши кустос

 • 1999. дипломирао на Филозофском факултету у Никшићу, одсјек Историја-Географија на тему „Фашизам као идеологија“, ментор проф. др Томислав Жугић;
 • 2001. запослен у Музеју Херцеговине Требиње;
 • 2004. положен стручни испит за звање кустоса, Народни музеј у Београду;
 • 2009. стекао звање Вишег кустоса.

Одјељење за историју обухвата период од Средњег вијека до савременог доба, на подручју источне Херцеговине. Збирку чине оружје, одликовања, фотографије, разгледнице и архивска грађа.

Божана Ђузеловић - виши кустос

 • 2005. дипломирала на Филозофском факултету у Београду, одсјек Етнологија-Антропологија, на тему „Традиционални костим српкиња у Великој Хочи данас“, ментор проф. др Весна Вучинић;
 • 2005. запослена у Музеју Херцеговине Требиње;
 • 2007. положен стручни испит за звање кустоса, Народни музеј у Београду;
 • 2012. стекла звање Вишег кустоса, Земаљски музеј у Сарајеву.

Одељење за Етнологију обухвата сеоску и градску културу подручја источне Херцеговине, са краја 19. и почетка 20. вијека. У оквиру збирке чувају се експонати који се односе на архитектуру, привреду, обичаје и ношњу.

Мићо Милошевић - кустос

 • 2007. дипломирао на Природно-математичком факултету у Подгорици, одсјек биологија, из области Екологија и заштита животне средине;
 • 2011. запослен у Музеју Херцеговине Требиње;
 • 2012. положен стручни испит за звање кустоса, Земаљски музеј у Сарајеву.

Природњачко одељење обухвата природњачко благо слива ријеке Требишњице (минерали, фосили, флора и фауна).

Јелена Пујић - кустос

 • 2008. дипломирала на Филозофском факултету у Београду, одсјек Археологија, на тему „Физичко-хемијске анализе костију“, ментор проф. др Ненад Тасић;
 • 2008. запослена у Музеју Херцеговине Требиње;
 • 2011. положен стручни испит за звање кустоса, Земаљски музеј у Сарајеву.

   

 • Тамара Рајковић - кустос

 • 2011. Дипломирала на Универзитету у Београду - Филозофски факултет, студијски програм Историја уметности, на тему: "Представе душа у виду детета у српском живопису XIII и XIV века", ментор Драган Војводић;
 • 2012. Мастер историчар уметности, академске студије другог степена, на Универзитету у Београду - Филозофски факултет;
 • 2017. Музеј Херцеговине Требиње, запослена на радно мјесто - кустос историчар умјетности.