Изложба слика "Служити Љубави", аутора Зорана Чалије Чарлија

У Музеју Херцеговине Требиње са изложбом "Служити Љубави" представиће се Зоран Чалија Чарли из Београда. Изложба ће се одржати од 2. до 18. августа 2017. године у Галерији Музеја Херцеговине, а свечано отварање је у сриједу, у 20.30 часова. Биће изложено 30 радова, уља на платну.

Зоран Чалија рођен у Скопљу 1963. године. Завршио Факултет ликовних уметности у Београду. На одсеку - Сликарство - дипломирао у класи проф.Мирјане Михач 1989. Члан је УЛУС-а од 1989.године. У статусу слободног уметника од 1994.године. Имао осамнаест самосталних и излагао на преко 50 групних изложби.

...“На платнима Зорана Чалије доминира асоцијативна композиција са елементима ранохришћанског знака и ореола, оплемењена песковитом фактуром на којој се дискретно појави и звук манасијске плаве. У ликовном поступку овог изузетно аутентичног уметника, који није подлегао приколичарско- подстанарском концепту прихватања туђих идеја нити помодних праваца негације слике, битно је да он упорно истрајава на феномену властитог ликовног атрибута у сликарству које је аутентично и по избору мотива а посебно по примату ликовног садржаја...“

                                           Фрагмент из критике Лазара Димитријевића( сликар, књижевник и ликовни критичар)

           ...“Свако дело Зорана Чалије и сваки његов поступак сведоче да је он личност која свим суштинским животним питањима, свеједно да ли стручним, политичким, естетичким или етичким, приступа срцем, дубоко емотивно, искрено и спонтано..“....“ Као уметник он је лирик и мистик у чијем се стваралаштву, кроз меру пуне пиктуралне засићености, затим кроз арабеску живо разуђеног цртежа, особених текстура, брижљиво изнијансираних ефеката светлости, каткад и суптилних валерских поигравања, увек озрачених неким унутрашњим миром, јава претаче у сан а овоземаљско оплемењује небеским. Према томе како се и колико се уметник не плаши од емоција, односно са колико стваралачке смелости, посебно за време у коме живи и за његове помодне диктате, лепо супротставља ружном, хармонију дисхармонији, градитељско рушилачком, Зоран Чалија несумњиво припада грuпи све ређих, али зато и све више хвале вредних српских савремених ликовних стваралаца, оних који делом и деловањем настоје да коренима остану на свом тлу, ослоњени на сопствене ведности, који се не осврћу на импортовани естетички диктат сада озваничених бораца “друге уметности“, приспелих на таласу појава што их је изнедрила нова уметничка пракса...“                                                                                                                 Фрагменти из критике Николе Кусовца,(кустос, историчар уметности)

…” Овај уметник истанчаног колористичког сензибилитета слику гради деликатним хроматским складовима. Фина преклапања површина, тактилне вредности и утихли хроматски тон делу дају ноту сете и патине. Вишевековну историју, богатство духа и културу који красе ово поднебље, Зоран Чалија ликовним средствима транспонује у слике. То је његова ода духовним оцима и минулим временима. У овим сликама нема патетике, оне су лични дневник аутора који открива све дубине његове душе.|”

                            Фрагмент из критике Оливере Вукотић, историчара уметности

1.Први дан уље на платну 70 х 140 цм smanjena  "Први дан"

2.Други  дан уље на платну 70 х 140 цм 3 smanjena "Други дан"