Стална поставка

Стална изложбена природњачка поставка је тренутно у фази реализације. Претходно је завршена поменута адаптација простора као и израда студије идејног рјешења поставке. Тема је „Природњачко благо слива ријеке Требишњице“. На основу увида у могућности излагања у предвиђеном простору, бројност и квалитету постојећег материјала и на темељу основне идеје о презентацији биодиверзитета Требиња и околине, студијом је предложен следећи концепт поставке:

 1. Уводни дио
 2. Геологија и палеонтологија
 3. Пећине
 4. Шумске животиње
 5. Грабљивице
 6. Птице крашких поља
 7. Птице и сисари мочварних и водених станишта
 8. Водоземци и гмизавци
 9. Биљке
 10. Инсекти
 11. Остали садржаји

Циљ пројекта је да се експонати изложе јавности у виду сталне музејске поставке уз помоћ атрактивних техника: амбијенталне диораме (симулација природног окружења), фото и видео презентације, интернет и штампа, па ће бити одраз природног блага слива Требишњице на једном мјесту. Подручје Источне Херцеговине односно слива Требишњице услед разноликости геолошких и климатских услова одликује низом различитих екосистема. На основу познатих чињеница, дугогодишњих истраживања домаћих и страних зоолога и ботаничара, може се рећи да је подручје Источне Херцеговине и њене шире околине једно од најзначајнијих центара биодиверзитета у овом дијелу свијета. Сматра се да ће природњачка поставка привући велику пажњу јавности.