Легат Ксеније и Владимира Гаћиновића

Легат Ксеније и Владимира Гаћиновића – збирка од:

  • 13 слика и цртежа Милене Шотре;
  • 29 графика Бранка Шотре;
  • 1 графика Михаила Петрова;
  • 1 цртеж Иванке Лукић-Шотра;
  • 1 биста коју је радио Лука Томановић;
  • 1 биста рад Марка Брежанина.